background-image

ZSTiO "Mechanik"

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich GórachRekrutacja 2019/20


Podstawa prawna rekrutacji

Decyzja
Śląskiego Kuratora Oświaty

W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/20.

Harmonogram dla uczniów szkół gimnazjalnych w załączniku

Harmonogram dla uczniów szkół podstawowych w załączniku

Zasady rekrutacji

Technikum dla uczniów po szkole podstawowej

Technikum dla uczniów po gimnazjum

Branżowa Szkoła dla uczniów po szkole podstawowej

Branżowa Szkoła dla uczniów po gimnazjum


REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Adres systemu elektronicznego naboru do szkół średnich to: https://slaskie.edu.com.pl
Nasza szkoła widnieje pod nazwą: Technikum nr 4 (ZSTiO) oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (ZSTiO).
Zapraszamy do logowania!

hide panel Loading...