background-image

ZSTiO "Mechanik"

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Rekrutacja


Podstawa prawna rekrutacji

Decyzja
Śląskiego Kuratora Oświaty

W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2017/2018.

Terminy i zasady przyznawania punktów w załączniku

hide panel Loading...