background-image

ZSTiO "Mechanik"

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich GórachErasmus+


Pierwsza edycja projektu

Erasmus+ (marzec 2017)

W marcu 2017 odbył się w Mechaniku cykl spotkań podsumowujących i upowszechniających rezultaty projektu Erasmus+ „Gwarancja jakości w praktyce zawodowej“. Były to spotkania skierowane do mechatroników i informatyków klas I, II i III, którzy mogli dowiedzieć się, jak przebiegał projekt od rekrutacji, poprzez przygotowania do podsumowania, a przede wszystkim, jak wyglądał sam staż w niemieckich firmach oraz jakie zawodowe i językowe umiejętności nabyli uczestnicy. Przedstawiony został również bogaty program kulturalny, realizowany w czasie wolnym od pracy. Podczas spotkania zorganizowanego dla przedstawicieli organu prowadzącego, lokalnych firm i rodziców uczestników projektu, zaprezentowano rezultaty uczestnictwa w projekcie. Dodatkowo zostały im wręczone zaświadczenia, certyfikaty oraz dokumenty Europass - Mobilność potwierdzające wiedzę i kwalifikacje nabyte w czasie odbywania praktyk w Niemczech. Spotkanie zakończył poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia.Erasmus+ (02-30.11.2016)

W dniach 02-30.11.2016 uczniowie Mechanika już po raz trzeci wyjechali na praktyki do Niemiec, tym razem w ramach projektu Erasmus+. Uczestnikami projektu było 4 uczniów z klasy IIIiT1 (informatyk): Nikola Beblik, Mateusz Myrcik, Daniel Plaza i Adam Wolszleger oraz 8 uczniów z klasy IIImT (mechatronik): Błażej Chmielorz, Roland Knop, Kamil Lorenc, Marcin Piontek, Kamil Pozimski, Kamil Salwin, Jacek Sobel i Dawid Ślimok, którzy zostali wyłonieni w procesie rekrutacji a następnie przygotowani do wyjazdu pod kątem psychologicznym, językowym i kulturowym. Uczniowie podczas 4-tygodniowych praktyk w 3 różnych firmach partnerskiego powiatu Erlangen-Höchstadt zdobyli swoje pierwsze doświadczenia zawodowe i nowe umiejętności w dziedzinie informatyki i mechatroniki. W trakcie miesięcznego pobytu w Niemczech podnieśli również swoje kompetencje językowe w zakresie specjalistycznego słownictwa zawodowego a także w życiu codziennym. Dni wolne od pracy wypełniał bogaty program kulturalny: zwiedzanie miast tj. Bamberg, Norymberga, Hohenschwangau z spektakularnym zamkiem Neuschwanstein oraz Monachium. Z uczestnikami projektu spotkał się też starosta powiatu Erlangen-Höchstadt, pan Alexander Tritthart. Integracji uczniów sprzyjały również wspólne posiłki, wyjścia na basen czy kręgielnię, zakupy oraz pobyt na jarmarku świątecznym. Koordynatorem projektu i opiekunem uczniów była pani Ilona Wdowiak.


hide panel Loading...